Hit (480) Y-1074

Kadı Abdurrahman Alemşah

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi : 1579
Görevi : Kadı Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Kadı Abdurrahman Alemşah
Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.
Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi'nin talebelerinden olduğu, kadılık görevinde bulunduğu, üç lisanda yazabilen usta bir şair olarak tanındığı bilinmektedir.
ESERLERİ:

  • Tuhfetûl-garâib fi havâssi'l-eş-yâi ve Envâi'l-hiyel,
  • Şerh alâ Kasîde-i hamriyye ii'bni farız,
  • Şerh alâ Kaside-i mîmiyye li Ebi's-Suûd,
  • Şerhu'l-menâr,
  • Ta'lîkat alâ Şerhi'l-mevâkıf,
  • Acâibü'l-bahr,
  • Hâşiye-i Şerh-i miftâh.