Hit (1404) Y-3739

Bahaeddin Ahmed Efendi

Künyesi : Lakabı : Cizyedarzade Haraccıoğlu
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Bursa D.Tarihi :
Ö.Yeri : Bursa Ö.Tarihi : 1208 (1794)
Görevi : Kadı Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Bahaeddin Ahmed Efendi “Cizyedarzade Haraccıoğlu”

Bursa’da yetişmiş ilim erbabından olup Haleb Mevleviyetinden (yüksek kadılığından) ayrılmasından sonra 1208 (1794) tarihinde Bursa’da vefat ederek Hisar’ın Bab-ı zemin –Yerkapı Mahallesinde mensub olduğu ailesi kabristanına defn edilmiştir.

Merhum Hoca Sadeddin’in (Tacü’t-Tevarih)inin lüzumsuz gördüğü kısımlarını çıkararak yeniden bir eser kaleme aldığı gibi (Salihiyye) adında bir de vefeyatname yazmıştır.

(Terceme-i Şafiye), (Terceme-i metn-i Beyan), (Münşeat) ve (Risale-i Mehaviye) gibi eserleri de vardır. Bunların hepsi basılmamıştır.

(Tacü’t-tevarih) telhisinin bir nüshası Bursa'da ceddinin inşa ettiği kütüphanede, bir nüshası da İstanbul’da Esad Efendi Kütüphanesinde vardır.

Bir de Yusuf paşa’nın Nemçe ile olan muharebelerini beyan eden bir tarihçesi vardır ki nüshası Millet Kütüphanesindedir.

Eserleri:

Salihiyye

Terceme-i Şafiye

Terceme-i metn-i Beyan

Münşeat

Risale-i Mehaviye

Tacü’t-tevarih