Hit (417) Y-1770

Selim Divane(Baba)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 17.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kırım D.Tarihi : ?
Ö.Yeri : Selanik Ö.Tarihi : 1756
Görevi : Kadı Uzm.Alanı : Mutasavvıf, İslâm Bilgini,Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Selim Divane(Baba)
Kadiri şeyhlerindendir.
Şiirlerinde Dîvâne mahlasını kullandı, öğrenimini İstanbul'da tamamladı.
Bosna kadı vekilliğinde iken mesleğini terk edip önce Şeyh Mehmed Efendi adlı birinden, daha sonra Kadiri şeyhlerinden Kesriyeli Hüseyin Efendi'den dersler alarak bilgisini artırdı.
Üsküp ve Selânik-Köprülü'de irşad (Hak yolunu gösterme) göreviyle bulundu. Kabri Köprülü'dedir.

ESERLERİ:

  • Divançe,
  • Burhânü'1-Ârifin (yay. ahz. İsa Çelik, 2004),
  • Miftâhu Müşkilâti's-Sâdıkîn Âdâbu Tarîkı'l-Vâsılîn (yay. ahz. İsa Çelik, 2004).