Hit (1590) MM-73

Naat - Sadr-i Güzin-i Safa

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2031-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Sadr-i güzîn-i safa
Salli ve sellim aleyh
Bedr-i münir Mustafâ
Salli ve sellim aleyh

Her ne kadar enbiyâ
Geldi dile evliyâ
Cümleye bu rehnümâ
Salli ve sellim aleyh

Yol bula kim zâtına
Ol ere dermânına
Vâsıl olan şânma
Salli ve sellim aleyh

Hakkın ulu kudreti
Verdi ona devleti
İki cihân izzeti
Salli ve sellim aleyh

Sıdk ile dîvan durup
Nûr-i cemâlin görüp
Pâyine yüzler sürüp
Salli ve sellim aleyh

Eyliyecek çün salât
Buldu bu cânım hayat
Vuslat’â budur necât
Salli ve sellim aleyh

Şeyh Hasan Vuslat