Hit (1628) MM-186

Naat - Üsatın Mabihil Gufranı Sensin

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I ŞERİF

Üsâtın mâbihil gufrânı sensin yâ Resûlallah
Sevâba kalbeden isyânı sensin yâ Resûlallah
Gedâ-yı iltifâtmdır şefian dahi mahşerde
Şefâat tahtının sultanı sensin yâ Resûlallah
Kerâmet cevher-i zât ü sıfâtmdan ibârettir
inâyet kânı cûd ummânı sensin yâ Resûlallah
Cüdâ hâk-i derinden çeşm-i cânım rûşenâ olmaz
Dü çeşmim nûru cismim câm sensin yâ Resûlallah
Vücûdun zehrinâk-i cürm anın panzehridir afvm
Onulmaz derdimin dermânı sensin yâ Resûlallah
Binâ-yı şer’ ü dîni eyleyip tahkim o mebnâya
Kılan te’sîs çâr erkânı sensin yâ Resûlallah
Yed-i pâk-i cenâb-ı yârıgaara eyleyen teslim
Kilîd-i cennet-i rıdvânı sensin yâ Resûlallah
Bu dîni Hazret-i Fâruk kıldı gün gibi rûşen
Onun da pertev-i iymânı sensin yâ Resûlallah
Ezelde eyleyen Osmân-ı Zinnûreyni feyzinden
Hayâ ve ilm ü hilmin kânı sensin yâ Resûlallah
Aliyyel murtazâ ki şâh-ı merdan şîr-i Yezdandır
Kılan sâkî-i Kevser anı sensin yâ Resûlallah
Kemine çakeriyim Hazret-i Zehrâ ve sıbteynin
Ki cedd ü vâlid-i zîşânı sensin yâ Resûlallah
Kevâkibdir sipihr-i ıstıfâda âl ü evlâdın
O bürcün mihr-i tâb-efşânı sensin yâ Resûlallah
Kelâm-ı rahmetellilâlemin vasfında münzeldir
Hudânm en büyük ihsânı sensin yâ Resûlallah
Serây-ı kurb-i ev’ednâ-yı Rabb-i lâyezâlînin
Şeb-i Mi’râc olan mihmânı sensin yâ Resûlallah
Sünûf-i ins ü cânın belki bilcümle ser ü şâmn
Şehinşâhı kader fermânı sensin yâ Resûlallah
Sana nisbet kemine katre olmaz ilm-i mahlûkat
Ulûmun bahr-i bîpâyânı sensin yâ Resûlallah
Senîh-i kemteri âzâde kıl kayd-i cehâletten
Veren âriflere irfânı sensin yâ Resûlallah
Beni de na’t-hânın eyle çün Selmân ü Hassân’a
Kılan ihsân ü istihsânı sensin yâ Resûlallah

Senih-i Mevlevi (1822 — 1900)

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort