Hit (1591) MM-77

Naat - Sayesi Düşmez Yere Bir Böyle Nakl i Tursun

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2031-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT-I ŞERİF

Sâyesi düşmez yere bir böyle nakl-i Tursun
Mihr-i âlemgîrsin baştan ayağa nûrsun
Târik-i gülzâr-ı âlem mâlik-i mülk-i adem
Münkirine mahz-ı mâtem mü’minîne sûrsun
Sensin ol şeh kim Süleymanlar kapında mûrdur
On sekiz bin âleme hükmetmeğe memûrsun
El benim dâmen senin ey rahmetellilâlemîn
Şöhretim isyân benim sen afv ile meşhûrsun
Pâdişâh-ı evvelin ü kıblegâh-ı âhirin
Evvel ü âhir imâmül enbiyâ mezkûrsun
Yâ Resûlallah umarım diyesin rûz-i cezâ
Gerçi cürmün çoktur ammâ Itriyâ mağfûrsun

Itri [Buhûrîzâde Mustafa] (Ölm. 1711)