Hit (1685) MM-45

Naat - Kıt a

Eser Sahibi : Sultan I. Ahmed Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2028-03-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2027-06-14

KIT'A

Nola tâcım gibi başımda götürsem dâim
Kadem-i pâkini ol Hazret-i Şâh-ı Rüsül’ün
Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sâhibidir
Bahti’yâ durma yüzün sür kademine o gülün


Bahtî [Birinci Sultan Ahmet Han]


(Birinci Sultan Ahmet, hazret-i Muhammed’in emânât-ı şerifleri kendisine gösterildiğinde, peygamber efendimizin nalınlarını ta’zîmle alıp bir müddet hürmetle seyrettikten sonra fevkalâde bir sevinç ve takdîs ile irticalen bu kıt’ayı söylemiştir.)