Hit (1842) MM-106

Naat - Hayalin Nuri Mihri Enverimdir Ya Resulallah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2008-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Hayâlin nûr-i mihr-i enverimdir yâ Resûlallah
Cemâlin mâhı rûşen ahterimdir yâ Resûlallah
Yüzüm fersûde-i hâk-i der-i ehl-i kerâmettir
Gürûh-i evliyâ tâc-ı serimdir yâ Resûlallah
Ebû Bekr ü Ömer Osman ü Hayder cümle-i ashâb
Serîr-i sadr-i dilde rehberimdir yâ Resûlallah
Ararken kenz-i dilde bir aceb kân-ı vefâ buldum
Hüseyn ile Haşan gevherlerimdir yâ Resûlallah
Senin abdâl ü evtâdm muhibb-i âl ü evlâdın
Rızâ bâğmda verd-i ahmerimdir yâ Resûlallah

Neccarzâde Şeyh Rızâ