Hit (1806) MM-21

Naat - El Meded

Eser Sahibi : Selimi (Yavuz Sultan Selim) Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2026-03-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2019-11-16

EL MEDED

Ey cemâl-i nûr-i çeşm-i evliyâ
Elmeded vey ma’den-i nûr-i Hudâ
Hâk-i pây-i tûtiyâ-yı asfiyâ
Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Kimse sensiz bulamaz Hakka vusûl
Feyz-i lûtfunla olur merd-i kabul
Rahmeten lil âleminsin yâ Resûl
Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Eyledim bî had cürüm ile cerim
Oldum eşhâs-ı hevâ ile nedîm
Eyle isyânım şefâat yâ Kerîm
Elmeded vay ma’den-i nûr-i Hudâ

Ey kerem kânı Resûl-i Kibriyâ
Kemterindir bu Selîm-i pür hatâ
Dergehînden ilticâ eyler atâ
Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Yavuz Sultan Selim Han

EL MEDED

Ey cemâl-i nûr-i çeşm-i evliyâ
Elmeded vey ma’den-i nûr-i Hudâ
Hâk-i pây-i tûtiyâ-yı asfiyâ
Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Kimse sensiz bulamaz Hakka vusûl
Feyz-i lûtfunla olur merd-i kabul
Rahmeten lil âleminsin yâ Resûl
Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Eyledin bî had cürüm ile cerim
Oldun eşhâs-ı hevâ ile nedîm
Eyle isyânım şefâat yâ Kerîm
Elmeded vay ma’den-i nûr-i Hudâ

Ey kerem kânı Resûl-i Kibriyâ
Kemterindir bu Selîm-i pür hatâ
Dergehînden ilticâ eyler atâ
Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Yavuz Sultan Selim Han