Hit (1334) MM-174

Naat - Vücudun Nushai Külli Hüviyyet

Eser Sahibi : Ziya Paşa Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I ŞERİFE

Vücûdun nüsha-i küll-i hüviyyet yâ Resûlallah
Hakikat zât-ı pâkinden ibâret yâ Resûlallah
Kemâlâtm kemâlât-ı İlâhîdir ki evhâma
Gelir fikr eyledikçe acz ü hayret yâ Resûlallah
Zuhûrun ba’setin hâlin yeterken sıdkma bürhan
Seni inkâr eden mecnundur elbet yâ Resûlallah
Seâdat-ı dü gün a’tâf-i zâtından ibârettir
Saâdet zâtına olmaktır ümmet yâ Resûlallah
Cihânı tuttu nûr-i ma’rifet şems-i kemâlinden
Vücûdun âlemine oldu rahmet yâ Resûlallah
Dü âlemde Ziyâ-yı mücrimin ümmîdi şendendir
Şefâat yâ Resûlallah şefâat yâ Resûlallah

Ziya Paşa