Hit (1543) MM-136

Naat - Vücudun Alemine Oldu Rahmet

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERİF

Vücûdun âlemine oldu rahmet yâ Resûlallah
Husûsâ ins ü cinne mahz-ı ni’met yâ Resûlallah
Kapında bende olmak halka sultan olmadan yeğdir
Senin kulluğun oldu ayn-i devlet yâ Resûlallah
Var ise cennet-i a’lâda âşık iftirâkmla
Bilir dûzah değildir ona cennet yâ Resûlallah
Ne etsin cenneti âşık değişti habbeye Âdem
Ne kadri var ki olsun cana minnet yâ Resûlallah
Heman ancak Murâdı âşıkanm vech-i pâkindir
Bulur kand-i lebinden cân lezzet yâ Resûlallah

Murad Molla (Ölm. 1829)