Hit (1806) MM-69

Naat - Nur i Muhammed İmiş

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2030-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NUR-İ MUHAMMED İMİŞ

Sırr-ı Hudâdan doğan
Nûr-i Muhammed imiş
Feyz-i bekaadan gelen
Nûr-i Muhammed imiş

Etti çün arz-ı Hudâ
Ümmet için can fedâ
Eyleyen ol dem nidâ
Nûr-i Muhammed imiş

Cân ü dile kân olan
Tenlere hem cân olan
Canlara cânân olan
Nûr-i Muhammed imiş

Her ne kadar ıstıfâ
Doğdu kamuya safâ
Cümleye sâhib vefâ
Nûr-i Muhammed imiş

Secde edip yüz süren
Cümlemizi dirgöreıı
Dostça bizi irgören
Nûr-i Muhammed imiş

Sundu meyi cür’asız
Oldu gözüm perdesiz
Gördüm onu şübhesiz
Nûr-i Muhammed imiş

Pertev-i nûr-i Hak’ı
Seyredelim bir dahi
Canda olan ey ahi
Nûr-i Muhammed imiş

Vuslatî’ye yâr olan
Derdine tîmar olan
Zâtına dîdar olan
Nûr-i Muhammed imiş

Şeyh Hasan Vuslat