Hit (1385) MM-155

Naat - Seri Kuyinde Kemter Haki Rahim

Eser Sahibi : Arif Hikmet Bey (Şeyhülislam) Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT

Ser-i kûyinde kemter hâk-i râhım yâ Resûlallah
Neşib-i âsitânındır penâhım yâ Resûlallah
Ziyâ-yı mihr-i sûz-i aşkın etsin gün gibi rûşen
Karanlık gecede kalb-i siyâhım yâ Resûlallah
Şu rütbe hâb-ı gaflet çeşm-i câna perde-pûş oldu
Sabâh-ı haşre kaldı intisâbım yâ Resûlallah
Müşâr-i bilbenandır mu’cizâtm âfitâb-âsâ
Dü şakk-ı sûret-i mehdir güvâhım yâ Resûlallah
Misâl-i Nehr-i Âsi cûşiş eyler dembedem eşkim
Garîk-i ka’r-ı deryâ-yı günâhım yâ Resûlallah
Türâb-ı kabr-i pâkin arş-ı a’zamdan muazzamdır
Be-hakk-ı Kâ’be yoktur iştibâhım yâ Resûlallah

Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey