Hit (1850) MM-147

Naat - Ayeti Müştakı Rahmettir Cemali Mustafa

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Âyet-i müştâk-ı rahmettir cemâl-i Mustafâ
Mahz-ı nûr-i zât-ı izzettir cemâl-i Mustafâ
Kıldı envâr-ı cebininden tecellî zât-ı Hak
Âleme mir’ât-ı vahdettir cemâl-i Mustafâ
Rahmet-i Rahmânı bilmez münkirân-ı tîre-dil
Gün gibi âyât-ı kudrettir cemâl-i Mustafâ
Eyledi kaddin misâl-i sâyeden vâreste Hak
Vahdete isbât-ı hüccettir cemâl-i Mustafâ
îffetâ tâb-âver olmaz bakmağa rûh-ül-emîn
Mahz-ı nûr-i zât-ı izzettir cemâl-i Mustafâ

İffet Efendi