Hit (1655) MM-198

Naat - Mazharı Nuri Hudasın

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Sen habîb-i Kibriyâsın yâ Muhammed Mustafâ
Mazhar-ı nûr-i Hudâ’sın yâ Muhammed Mustafâ
Şânma Levlâke Levlâke buyurmuştur Hudâ
Bâis-i arz ü semâsın yâ Muhammed Mustafâ
Rahmeten-lil-âlemînsin hem şefî-ül-müznibîn
Şâfi-i rûz-i cezâsm yâ Muhammed Mustafâ
Leyle-i esrâda Aksâ içre kıldıkta namaz
Sen imâm-ı enbiyâsın yâ Muhammed Mustafâ
Bu Sebâtî bendene göster tarîk-i aşkı kim
Dü cihanda rehnümâsm yâ Muhammed Mustafâ

Hâfız Muhammed Sebâteddîn