Hit (2109) MM-138

Naat - Kapında Bir Gedayı Hakisarım

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT

Kapında bir gedâ-yı hâkisârım yâ Resûlallah
Garibim bîkesim hayran ü zârım yâ Resûlallah
Tenezzül eyleyip hasretle nüzhetgâh-ı ma’nâdan
Gelip bu âlem-i sûrette hârım yâ Resûlallah
Şehâ hübbülvatan emriyle sensin eyleyen ferman
Vatandan ayrı düştüm bîkararım yâ Resûlallah
Unuttum aslımı nefs ü hevâya olmuşum tâbi’
Esîr-i gurbetim terk-i diyârım yâ Resûlallah
Gönül beyt-i İlâhi olduğun fehm etmişim amma
Hayâl-i ma’siyetle dilfigârım yâ Resûlallah
Şefî’ilmüznibîn hem rahmetellilâlemînsin sen
Sana Müştak-veş ümmîdvârım yâ Resûlallah

Şeyh Müştak (Ölm. 1830)