Hit (5009) K-930

el İlam bi Tashihi Kitabil Alam

Yazar Adı : Muhammed b. Abdullah er Reşid İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi : Zeyl
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Baskı,Çeviri Kitap
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-09-01 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2009-09-01

el İlam bi Tashihi Kitabil Alam

Eser Hayreddîn ez-Ziriklînin Kâmâsu terâcim li-eşheri'r-ricâl ve'n-nisâ isimli eserindeki eksiklikleri tamamlamak gayesiyle tasnif edilmiştir.

<
...