Hit (5060) K-1023

Din ve Toplum Karşısında Cemil Meriç

Yazar Adı : Kemaleddin Taş İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi : 99
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Baskı
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-18 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2010-01-18

Din ve Toplum Karşısında Cemil Meriç

Bu eserde yazar Türk düşüncesinin önemli figürlerinden Cemil Meriç'in, çağdaş toplumbilimin tartışmalı konularından din-toplum ilişkilerine dair görüş ve yorumlarını inceliyor.

Yazar, kitap boyunca sadece konuya ilişkin analizlerde bulunmakla yetinmiyor, aynı zamanda Türkiye'nin küresel ve bölgesel anlamda karşı karşıya bulunduğu kadim ve güncel sorunlarının çözümü için hâlâ değerini koruyan fikirlerini incelediği Meriç'in zihin dünyasına da ışık tutuyor.

"Günümüzde, hızla ilerleyen dünyevileşme olgusu karşısında dinin sosyal hayatta varolan önemini yitirmeye başladığı düşüncesi oluşmakla beraber, din halen, bünyesinde taşıdığı 'aşkın' değerlerle insanları kendisine bağlamakta; bütün kültür sahaları üzerinde tesir göstermekte ve bu manada kültürün merkezi olarak kalmaya devam ederek, toplumsal bütünleşmenin hâkim gücü olma eğilimini sürdürmektedir.

Kitapta, yakın tarihimizde yaşamış olan, kendine özgü fikir ve tespitleriyle sıra dışı kalabilmeyi başarmış, ömrü boyunca ve halen pek az anlaşılan fikir adamlarından Cemil Meriç'in, din sosyolojisinin temel konusunu teşkil eden din ve toplum ilişkileri hakkındaki görüşlerini, sosyolojik bir yaklaşımla ele almaya çalışılmıştır."

Birinci Bölüm: Bir Büyük Mustarip: Cemil Meriç

Hayatı ve Eserleri

Şahsiyeti

Edebi Üslûbu

Metodolojisi

Türk Fikir Hayatındaki Yeri ve Önemi

Sosyoloji Anlayışı

İkinci Bölüm: Doğu Toplumları Ve Din

Hindistan

Hinduizm

Budizm

Sihizm

Mısır

İran

Üçüncü Bölüm: Batı Toplumları Ve Din

Ortaçağ'da Batı

Batı Düşüncesinde Meydana Gelen Değişimler

Yükseliş Döneminde Batı

Kapitalizm

Batılılaştırma ve Sömürgecilik Politikası

Yükseliş Döneminden Sonra Meydana Gelen Kapitalist Düzene Tepki Düşünceleri

Sosyalizm

Marksizm

Anarşizm

Çöküş Döneminde Bati

Çöküşün Sebepleri

Çöküşü Durdurmaya Yönelik Arayışlar

Dördüncü Bölüm: Türk Toplumu Ve Din

Bir İdeal Tip Olarak Osmanlı Medeniyeti

Tanzimat ve Batılılaşma Hareketleri

Türk Toplumu ve İdeolojiler

Türk Toplumu ve Kapitalizm

Türk Toplumu ve Sosyalizm-Marksizm

Türkiye'de Sağ ve Sol Kavramları

Türk Toplumu ve Batılılaşma Sorunu

Türk Aydınının Durumu

Sonuç

Kaynakça

Dizin

<
...