Hit (3976) K-920

el İkdul manzum fi zikri efadilir Rum

Yazar Adı : Ali Çelebi ( Hısım ) İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Kitap Tipi : Zeyl
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Yazma,Baskı
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-08-30 Güncelleyen : /0000-00-00

el-İkdu 'l-manzûm fi zikri efâdili'r-Rûm

Taşköprîzâde'nin eş-Şakâ-iku'n-Nu'mâniyye adlı Arapça eserinin zeylidir.

Bu eserde 1560-1574 yılları arasında yaşamış olan 81 alimin hayat hikayeleri anlatıl­mıştır.

Hepsi de müellifin çağdaşı olan bu şahıslar hakkında verdiği bilgiler birinci elden kaynak niteliği taşımaktadır.

Daha yazıldığı asırda Türkçe'ye çevrilen eser,Almancaya da tercüme edilmiştir.

Eserin önemi, Nev'îzâde Atâî tarafından takdir edilip kaynak olarak kullanılmış olmasında da anlaşılmaktadır.

Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında pek çok yazması bulunan eser 1299-1310 tarihlerinde Mısır'da İbn Hallikân'ın Vefeyâtu'l-a'yân'ının kenarında;

1975 tarihin­de de Beyrut'ta eş-Şakâiku'n-numaniyye'nin sonunda basılmıştır.

...