Hit (5245) K-665

Defteri Amali Ali Paşa

Yazar Adı : Ali Suavi İlim Dalı : Siyaset
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Defter-i A'mâl-i Âlî Paşa

II. Meşrutiyetten sonra Âlî Paşanın Siyâseti adıyla ikinci baskı­sı yapılmıştır (İstanbul 1325)

Ali Suâvi bu risalesinde, 1854'ten 1870'e kadar sadrazam ve hariciye nâzırı olarak idare başında bulunduğu devrede Osman­lı İmparatorluğu'nda cereyan eden Gi­rit İsyanı, Kırım Savaşı, Islahat Fermanı, Memleketeyn Meselesi, Düyûn-ı Umû-miyye gibi birçok konudan sorumlu tut­tuğu Âlî Paşa'yı insafsızca ve sert bir dille tenkit etmektedir.

<
...