Hit (3696) K-664

Montenegro

Yazar Adı : Ali Suavi İlim Dalı : Siyaset
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Montenegro

Karadağ'ın Osmanlılar'a ait olduğunu iddia eden ve Batı dünyasında yazılmış çeşitli eserler­den yaptığı iktibaslarla bunu ispatlayan Ali Suâvi, burada Rusya'nın Hersek ve Karadağ isyanlarını hazırlarken Avus­turya ve Fransa gibi Batılı devletlerin de buna seyirci kaldığını açıklar.

Sultan Abdülaziz'in hal'i ve V. Murad'ın tahta geçişi münasebetiyle kaleme alınan eserde yeni padişahın meşrutiyete olan inanç ve bağlılığı üzerinde de durul­maktadır.

...