Hit (5245) K-1016

Usulül Hikem fi Nizamil Alem

Yazar Adı : Hasan Beyzade Ahmed Paşa İlim Dalı : Siyaset
Kitap Dili : Kitap Tipi : Muhtasar
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Yazma
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-01 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-12-01

Usulü’l-hikem fi nizami’l-’alem


Siyasetname türünde olan bu eser Zamahshari’nin Rabi al-abrar’ına dayanan Muhyiddin Mehmed b. Hatib Qasım’ın Ravzu’l-ahyar adlı eserinin kısaltılması suretiyle meydana getirilmiş ve II. Osman devrinin (1027-31/1618-22) sadrazamı Güzelce Ali Paşa (ö. 1030/1621) adına kaleme alınmıştır.

Bir mukaddime, dört bölüm ve bir hatimeden oluşmaktadır.

Eser, genişlik, içerik ve fasıl tertibi olarak kaynağı Rabi al-abrar’dan seçme yapılarak meydana getirilmiş bir derlemedir.

Hatimenin tetimmesindeki manzum ve 27 beyitten ibaret mesnevi tarzındaki hasbıhalde, Hasan Beyzade’nin hayatının bazı bölümlerini aydınlatan bilgiler vardır.

Eserin iki nüshasından İstanbul Üniversite Kütüphanesi 6944’de bulunanının müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir.

Belediye Kütüphanesi (Atatürk Kitaplığı) O-49’da yer alan nüsha humbaracı sipahilerinden Derviş Ahmed tarafından istinsah edilmiş olup istinsah tarihi kaydedilmemiştir.

Yazmalar:

(1) İstanbul, Belediye Kütüphanesi (Atatürk Kitaplığı), Belediye Yazmaları O-49; 23 y., talik.

(2) İstanbul,İIstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 6944; 20 y., nesih.

...