Hit (5787) K-612

Hazainül meani

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Şiir
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05

Hazâinü'l-meânî (Külliyyât-ı Devâvîn)

Dört divanda (Garâibü's-sıgar, Nevâdirü'ş-şebâb,Bedâyiu'l - vasat, Fevâidü'l-kiber) yer alan bütün şiirleriyle son şiirlerinin bir­likte harmanlanmasından meydana ge­len son divanına vermiş olduğu addır.

Külliyyât-ı Devâvîn adıyla da tanınan bu eser Hamid Süleyman tarafından Ki­ril harfleriyle Özbekistan Fenler Akademisi'nce yayımlanmıştır (Taşkent 1959, Ali Şîr Neuâî, Hazâinü'l-meânî, I. cilt: Ga-râibü's-sigar).

1959-1960 yılları içinde diğer üç cilt de basılmıştır.

Nevâî bu son divanı için 905'te (1500) ötekilerden ay­rı bir önsöz kaleme almıştır.

Divan 'in Türkiye'deki beş nüshasında yer alma­yan bu önsözün memleketimizdeki tek nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde 3999 numaralı Şerhu'l-Hamâse adlı yaz­manın 21b-29a yapraklarının arasında bulunmaktadır.

Bu divan 55.000 mısra tutmaktadır.

...