Hit (5582) K-606

Bedayiul bidaye

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Şiir
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05

Bedâyiu'l-bidâye

Nevâî şiirleri­ni ilk defa Hüseyin Baykara'nın tahta geçmesinden sonra, yani 1470-1476 yıl­ları arasında bizzat onun isteği üzerine tertip etmiş ve böylece ilk divanı olan Bedâyiu'l-bidâye ortaya çıkmıştır.

Ne­vâinin bu divanının başına koyduğu ön­söz daha sonra kendisi tarafından "Hutbe-i Devâvîn" başlığı ile Garâibü's-sıgar adlı divanının başına da alınmıştır.

Bu divanın bugün bilinen dört nüshası var­dır:

Paris, Bibliotheque Nationale, Suppl. Turc. 746,

Londra, Biritish Museum, Or. 401;

Baku, Azerbaycan İlimler Akademi­si Cumhuriyet El Yazmaları Fonu, 3010;

Taşkent, Özbekistan İlimler Akademisi'nin Edebiyat Müzesi, 84.

...