Hit (6112) K-608

Garaibüs sıgar

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Şiir
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Garâibü's-sıgar

Hüseyin Bay­kara'nın, şiir yazmada durgunlaştığı sı­rada Nevâiye iki ayrı divan daha tertip ederek bunların sayısını dörde çıkarma­sını söylemesi üzerine, Nevâî ilk tertip­lediği iki divanı ile daha sonra yazdıkla­rını bir sınıflamaya tâbi tutmuş ve di­vanlarının sayısını dörde çıkararak ilki­ne, kendi deyimiyle "tufûliyyette vâki bolgan garib mânalara" Garâibü's-sıgar adını vermiştir.

Bedâyiu'l-bidâye için yazdığı önsözü de buna koyarak esere yirmi yaşına kadar olan şiirlerini almış­tır.

Divanın sayısı pek çok olan nüshala­rı içinde en önemlileri, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (Revan, nr. 808) ile Paris Bibliotheque Nationale'deki (Suppl Turc. 316-317) Külliyat'ta yer almış olan­lardır.

...