Hit (5406) K-613

Farsça Divan

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Şiir
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Farsça Dîvân

Üç nüshası bilinen (Nu­ruosmaniye Ktp., nr. 3850; Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, nr. 1952; Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 632) bu di­vanında Nevâî Fânî mahlasını kullanmış­tır.

Şair Muhâkemetü'l-lugateyn'de bu divanın 6000 beyitten meydana geldiğini bildirmektedir.

Yine aynı eserde bahse­dilen "Tuhfetü'l-efkâr", "Nesîmü'l-huld", "Aynü'l-hayât", " Minhâcü'n - necat" ve "Kütü'l-kulûb" adlı Farsça kasideler de bu divanda yer almaktadır.

<
...