Hit (4175) K-599

Mahbubül kulub

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Ahlak
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Mahbûbü'l-kulûb'

Sadinin Gülistanı ile Caminin Bahâristân'ını hatırlatan bu eser Nevâinin şah­siyetiyle ilgili bilgiler vermesi bakımın­dan önemlidir.

Üç kısma ayrılan eserin kırk bölümlük ilk kısmında zamanın ce­miyetindeki muhtelif tabakalar, çeşitli zümreden insanlar, on bölümlük ikinci kısmında iyi işleri övme ve kötüleri yer­me bahis konusu edilir.

Üçüncü kısım­da ise ahlâkî konular üzerinde durulur.

Mahbûbü'l-kulûb İstanbul (1289), Bu­hara (1907) ve Taşkent'ten sonra Mosko­va'da (1948) da yayımlanmıştır.

...