Hit (4967) K-1021

Mevahibül Hallak fi Meratibil Ahlak

Yazar Adı : Celalzade Koca Nişancı Mustafa Bey İlim Dalı : Ahlak
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Mevâhibü'l-Hallâk fî Merâtibi'l-Ahlâk

İyi ve kötü huyların fayda ve zararlarından bahsetmektedir.

Celâlzâde, her konuyu îzâh ettikten sonra o konu ile ilgili olan âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve velîlerin sözlerini yazıp çeşitli hikâyeler de zikrederek okuyucuyu aydınlatma yoluna gider.

Eser bu hâli ile hem bilgi kaynağı, hem de bir ibretler hazînesidir.

Sanki bir sohbet niteliğindedir.

Okuyucu, âlim bir zâtın huzûrunda oturuyor ve ondan ders alıyormuş gibi olmakta ve aradaki menkıbelerle de dikkatini toplamaktadır.

<
...