Hit (4088) K-562

Risalei Tenser

Yazar Adı : Abdullah Ruzbih b. Dazuyeh ( İbnül Mukaffa ) İlim Dalı : Ahlak
Kitap Dili : Farsça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-08-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Risâle-i Tenser:

Harbedân-ı Harbed olan Tenser'in Taberistan hükümdarına yazdığı siyâsî ve ahlâkî meselelere dair bir mektubun tercümesidir.

Ne aslı ne de İbnü'l-Mukaffa tarafından yapılan çevirisi mevcut değildir.

İbn İsfendiyar'ın Târih-i Taberistan adlı eserinde İbnü'l-Mukaffa'nın Arapça'ya yaptığı çevirinin Farsça'ya çevirisi bulunmaktadır.1

(1) İslam Ansiklopedisi (M. E. baskısı) c. 5-II, s. 866

...