Hit (4439) K-508

Divanı Esrar Dede

Yazar Adı : Esrar Mehmed Dede İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Divân-ı Esrâr Dede

Esrâr DedeninTasavvufi ve tasavvufi olmayan ince duygulu şiirlerinden oluşan 3920 beyitlik eseridir. (Türkçe Divan)

<
1.Baskı : Baskı Isim (TR) : Divanı Esrar Dede / Baskı Isim (AR) : / Ebat : - / Yayın Evi : Takvîm-i Vekâyi Matbaası / Yayın Yeri : İstanbul / Yayın Tar. : 1257h/1841m / Baskı Dili : / Özellik : Seyyîd Mehmed Nâil Neşri / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : Mübâreknâme-i Esrâr, ve Fütüvvet-nâme-i Esrâr (s.153-160) isimli diğer eserleriyle birlikte orta boy (s.148-152) altı sayfa olarak neşredilmiştir. / Konu Fihristi :
...