Hit (4321) K-294

Divan (Divanü Ahmedi)

Yazar Adı : Ahmedi İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-08 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Divan

Ahmedî'nin hayli hacimli olan divanı, şiirlerinden seçme­ler dışında (Ankara 1988) bütünüyle he­nüz yayımlanmamıştır.

Divan in Vati­kan Kütüphanesi (Vat. Turco 196) ile Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki (Hamidiye, nr. 1082 m.) yazmaları önemli nüsha­lardır.

Tunca Kortantamer altı nüshayı ayrıntılı olarak tanıtmış.

Yaşar Akdoğan da tenkitli metnini hazırlayarak dil hu­susiyetleri üzerinde bir doktora çalışma­sı yapmıştır.

...