Hit (4474) K-415

el Bedrül Münir fi İlacil Bevasir

Yazar Adı : Alemi Abdüsselam b. Muhammed Abdüsselam el Haseni el Fasi İlim Dalı : Tıb
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-12 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-13

el Bedrül Münir fi İlacil Bevasir

Basurun te­davisi hakkındadır.

Eser bir mu­kaddime, iki makale ve bir hatimeden ibarettir.

Ziyâ'ü'n-nibrâs'ınkenarında basılmıştır

(Fas 1318/1900).

<
...