Hit (5821) K-297

Tervihul ervah

Yazar Adı : Ahmedi İlim Dalı : Tıb
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-08 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Tervihul Ervah

Tıp konusunda bir mesnevidir.

Emîr Süleyman adına 1403-1410 yılla­rı arasında kaleme alınmış,

daha sonra bazı ilâvelerle birlikte I. Mehmed'e su­nulmuştur.

Bir nüshası Süleymaniye Kü­tüphanesi'nde bulunmaktadır (Ayasofya, nr 3595)

Aruzun "mefâîlün mefâîlün feûlün" kalıbı ile yazılan bu eserin faz­la nüshası yoktur.

...