Hit (5262) K-414

Ziyaün Nibras fi Halli Müfredatil Antaki bi Luğati (ehli) Fâs

Yazar Adı : Alemi Abdüsselam b. Muhammed Abdüsselam el Haseni el Fasi İlim Dalı : Tıb
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Yazma
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-12 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-13

Ziyaün Nibras fi Halli Müfredatil Antaki bi Luğati (ehli) Fâs

(Fas 1318/1900; Rabat 1407/1986).

Dâvûd-i Antâki nin (ö. 1008/1599) Tezkiretü üli'l-elbâb adlı farmakoloji kitabı­nın şerhidir.

Tezkire'de yer alan ilâçla­rı Fas'ta bilinen isimleriyle açıkladığı bu şerhe ayrıca bir mukaddime, bir hatime ve bir de zeyil yazmıştır.

Mukaddimede ilâçları altı gruba ayırarak insan bünye­sinde yaptıkları etkileri ele almış,

hati­mede Künûzü's-Sıhha'da geçen bazı yeni, kimyevî ve Batı dillerinde kullanı­lan ilâç adlarını açıklamış,

zeylinde ise tıp tahsili sırasında edindiği tıbbî tecrü­belerini kısaca anlatmıştır.

<
...