Hit (3536) K-1054

İslahut Takvim

Yazar Adı : Gazi Ahmed Muhtar Paşa İlim Dalı : Ansiklopedi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2013-12-07 Güncelleyen : /0000-00-00

İslâhu't-Takvim

Türkçe ve Arapça metinleri karşılıklı iki sütun halinde düzenlenen bu eserde müellif, takvim usulleri ve takvime dair eserler hakkında geniş bilgi verdikten sonra Osmanlı malî yılı olarak uygulanan tak­vimin sakat yönlerini belirterek hicri -şemsî yıl esasına göre yeni ve kusursuz bir sistem teklif etmekte ve sonunda bu sisteme göre hazırladığı, hicretten milâdî 2212 yılına kadar kamerî-hicrî, milâdî ve şemsî-hicrî yıl başlarının bir­birine çevrimini tesbit eden ayrıntılı bir cetvele yer vermektedir.

Eserde ayrıca Osmanlı malî yıllarının hicrî ve milâdî karşılıklarını gösteren iki tablo ile. hesap edilerek tarih karşılıklarının bulunmasına yarayan beş tablo bulunmaktadır.

Fransızca'ya da çevrilen bu eserinden dolayı Alman Devleti müellifine özel altın madalya vermiştir.

<
...