Hit (3478) K-1138

el Fevaih el Miskiyye fi el Fevaih el Mekkiyye

Yazar Adı : el Bistami,el Hurufi Abdurrahman b. Muhammed İlim Dalı : Ansiklopedi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-23 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27
el-Fevâ'ihu'l-miskiyye fi'l-fevâihi'l'-Mekkiyye

II. Murad'a ithaf edilen eser ansiklopedik bir çalışma olup Bistâmi'nin en önemli eseridir. Kâtib Çelebi, 100 kadar ilmîn tanıtıldığı eserde o güne kadar hiç duyulmamış "garip ve acayip bilgiler" verildiğini, şer'î ve Arabî ilim dallarının gösterildiğini belirterek Bistâmî'yi ilimler ansiklopedisi (mevzu'atü'l-ulûm) tarzında eser veren en önemli müellifler arasında gösterir.
Eserin 85. babından, müellifin Fevâ'ih'i 805 (1402) yılında hazırlamaya başladığı ve çalışmasını 844"e (1440) kadar sürdürdüğü anlaşılmaktadır.
Aynı yerde eser hazırlanırken faydalanılan kaynakların bir listesi de verilmiştir.
Mecdî, Bistâminin bu değerli çalışmasının tamamlanmamış olduğunu söyler.
Eserin Türkiye'de ve Türkiye dışında birçok yazma nüshası bulunmaktadır.
...