Hit (6302) K-660

Kamusül ulum vel maarif

Yazar Adı : Ali Suavi İlim Dalı : Ansiklopedi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Kâmûsü'l-ulûm ve'l-maârif

Beş forması ya­yımlanabilmiş bir ansiklopedidir (Paris 1287).

Ulûm gazetesinin 21. sayısından (1 Rebîülâhir 1287) 25. sayısına kadar (3 Cemâziyelâhir 1287) on altışar sayfalık ilâveler halinde yayımlanan bu eser sek­sen sayfadan ibarettir.

Ali Suâvi buraya aldığı maddeler arasında ancak sözlük­lere girebilecek birtakım kelimelere de yer vermiş, buna karşılık mutlaka alın­ması gereken birçok önemli maddeyi ihmal etmiştir.

Almış olduğu maddeler dağınık ve teknik bakımdan zayıf ol­makla birlikte dil bakımından sadedir.

Gazetenin kapanmasıyla birlikte yayını sona eren ansiklopedinin son maddesi "Atabeg'dir.

<
...