Hit (1449) MM-87

Naat - Nazimi Acizane Rahmet İlahi

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2007-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I ŞERİF

Nazîm-i âcize rahm et İlâhî
Ki her bir âcizin sensin penâhı
Yine bir kâr-ı hayre etti niyyet
Tamâmında diye bilhayr-i temmet
Temennâsın tamâm ettikde hâme
Gezer elden ele yâ Rab bu nâme
Ola bu nâmenin mihr-i hitâmı
Resûlün zikr-i esmâ-yı izâmı
Hudâvend-i serîr-i mülk-i sermed
Muhammed Mustafâ Mahmud ü Ahmed
Hamîd ü Hâmid ü Kaasım vü Âkıb
Beyân ü hüccet ü bürhân ü sâhib
Sırâc oldur münîr oldur beşîr ol
Mübeşşer münzîr oldur hem nezîr ol
Halil ü hem habîb ü hem tabîb ol
Garîb ü hem münîb ü hem hatîb ol
Azîz oldur raûf oldur rahîm ol
Halîm oldur âlîm oldur hakîm ol
Müşeffe’ şâfi’ evvel âhir oldur
Odur bâtın yine hem zâhir oldur
Kureyşi hem Arabi Hâşimî hem
Salât ile selâm ana demâdem

Nazîm