Hit (1444) MM-169

Naat - Perişandır Perişan Halü Balim

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

RİCÂİYYE EZ ŞEHİNŞÂH-I HER DÜ SERÂ

Perişandır perîşân hâl ü bâlim yâ Resûlallah
Murâd-ı nefsedir hep imtisâlim yâ Resûlallah
Yed-i nefs ü hevâ ol mertebe tutmuş girîbânım
Rehâyâb olmağa yoktur mecâlim yâ Resûlallah
Usât-ı ümmet içre var mı âyâ ben gibi müznib
Bulunmaz zannım elhâsıl misâlim yâ Resûlallah
Sezâdır ağlasam yansam yakılsam âh ü vâh etsem
Geçer hep cürm ile rûz ü leyâlim yâ Resûlallah
Tazarrû birle Râşid sâil-i bâb-ı şefâattir
Kerem kıl, etme red işbu suâlim yâ Resûlallah

Tırnovah Şeyh Ahmed Râşid (1798 — 1866)