Hit (2858) F-493

Erkeklerin Namaza Başlarken Ellerinin Kulak Arkasında Olmasının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2004-12-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: benim sorum erkek kardeşlerimiz ve eşlerimizin ,namazda efendimiz sav.ellerini kulak arkasına koyarak namaz kılıyor diye biliyoruz ancak hiçbir hadisçiler ve fıkıhçılar böyle bir rivayet olmadığını ellerinin bizzat göğüs üzerinden bağlayarak namaz kıldığını ve rükuya giderken de ellerini tekrar kaldırdığı görüşündeler... Günümüzde de mezhep imamları nasıl kıldılar ise ona uymalısınız deniyor. Peki erkekler bu durumda mezhep imamına mı uyacak yoksa doğrusu nedir?

 

el Cevab:

-Hanefi mezhebinin ictihadlarına tabii olan Müslümanlar, müctehidlerin fetvalarına göre amel ettiler mi bu onlar için yeterli olur. 
-İlim tahsil edenler, delillere bakabilenler, ayetlerden hüküm çıkarma melekesi kazanmış olanlar, sünnet metinlerini kritik edebilecek derece, tabakat, rical, cerh tadil ve usul hadisteki tercih kuralları konusunda birikim sahibi olanlar;
sünnet metinlerinden kendi araştırmalarında sahh olan rivayeti esas alarak amel etmeleri ve bunları meselelerin hükümlerini tesbit ederken esas almaları caizdir.
Ama tabii bu yeterlilikteler ise.

-Sorduğunuz konudaki fetva şudur:
İftitah tekbirinde eller kulak memeleri hizasına başparmaklar değecek yüksekliğe kadar kaldırılır.
[1] 

Başparmağın kulak memesine değmesi şart değildir.
[2] 

-Eller bağlanırken tahtes surra göbek deliği altında bağlanılır. 
Hanefi fukahasına göre diğer rivayetler mensuhdur. Efendimizin son ameli bu çerçevededir.

 [1] Bkz. el Meydani, el Lubab ı.36

[2] es Serahsi,el Mebsut, ı.23 vd.