Hit (3993) F-397

Diş Diplerinde Kalan Katılaşmış Yemek Artıkları Gusle Engel mi?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Gusül
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2022-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

el Cevab: Bu soru daha önce sorulmuştu. Konu ile ilgili link;

Diş Kovuklarında ki Ve Üstlerinde ki Taşlaşmış Tortular Gusle Mani midir?
Soru : "Dişteki yemek artığı suyu emip altına geçirecek kadar yumuşak ise, gusle bir engeli yoktur. Fakat dişteki yemek artığı katılaşıp suyu altına geçirmeyecek nitelikte ise, gusle manidir." bu fetvayı açıklar mısınız? Eğer diş çukurundaki suyu geçirmeyen katı artıkların çıkarılması zor ise, bunlar affedilir mi, kişi mazur sayılır mı? Yoksa çıkarılmasının zor olması hükmü değiştirmez mi? Ne yapmalıdır?

http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/389/Dis-Kovuklarinda-ki-Ve-Ustlerinde-ki-Taslasmis-Tortular-Gusle-Mani-midir.asp?LID=TR&ID=389