Hit (3212) F-199

Hz Ali (ra)ın Kabrinin Yeri

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2001-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Hz Ali’nin kabristanın yeri belli değil diyorlar acaba bu rivayet (fetva) doğru mudur?

 

el Cevab: Hz Ali’nin kabri konusunda ehli sünnet uleması arasında neredeyse ittifak konusu olan bilgi necefteki kabristanda olmadığıdır.

Necefteki meşheddeki cest muğira bu şubenindir.

 

Hicretin 40 yılında Ali (ra) şehid edilince cenaze namazı oğlu Hasan (ra) tarafından kıldırılmış ve güvenlik sebebiyle (harici terörü sebebiyle) Kufe de darul imare (o zamanki valilik binası) içerisinde bir yere defn edilmiştir.

bkz. [1][1] İbn Kesir, el Bidaye ven Nihaye VII.342 vd.