Hit (3173) F-197

Ölünün Yıkanıp Kefenleninceye Kadarki Durumu,Öldükten Sonra Nelerle Karşılaşacağız?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Ölüm,İman,Ahiret Ahvali
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2015-11-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Kul vefat ettikten sonra ruhu insanlar tarafından görülebilinir mi? Ölü yıkanıp kefenleninceye kadar hangi durumdadır? Kabir hayatı ne zaman başlar?

 

el Cevab:

-Ruh vardır ve her varın esasen görülmesi caizdir ve ölüm ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ruhlar aleminde birbirlerini görenler madde aleminde de bir birlerini görebilirler.

 

-Ruhun dünya hayatındaki bazı şahıslar tarafından görülmesi caiz ve vakidir. Efendimizin ruhları görmesi sahih rivayetlerle sabittir.


Peygamberimiz, ya da salihlerin ruhlarının ölüm anında görülmesi, başlığı altında yazdığım delillere bakınız;
http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/196/Olum-Aninda-iman.asp?LID=TR&ID=196

 

Efendimizin kabirlerde azab olunanları görmesi ve işitmesi, melekleri görmesi ve işitmesi bu konuda dikkate alınması gereken delillerdendir. Her birisi hakkında çok sayıda müstakil eser yazılmıştır.

-Keramet peygamber bağlısından sadır olan sıra dışı haldir. Efendimizin mucizelerinden peygamberlik isbatı olan mucizeler hariç diğer mucizeler peygamberimizin bağlısı salih insanlardan keramet olarak sadır olabilir.

-Ruhları görmek sıra dışı bir haldir. Keramet olarak da ruhların görülmesi caizdir. Görmeyenlerin gördüm diyene inanmaları gerekmez.

 

İmam es Suyuti’nin Tebviru'l Halek fi İmkani Ruyetin Nebiyy vel Melek, isimli risalesinde konu hakkında çok sayıda delil ve değerlendirme bulabilirsiniz.


Soru Sahibi: Zuzu Sartekin
Soru: Kişi vefat anından ve son yere kadar neler yasadigini nelerle karşılaştığını öğrenmek istiyorum. .

el Cevab:
Ölüm vakti takdir edilmiş sahsın yanına melekler gelir ve onun ruh ve cesedini ölüm hali için teslim alırlar. Buna ölüm sekaratı denilir.
-Allah’ın emri ile ruh bedenden çıkar.
-Melekler ruhu alıp cesedi bırakır ve ruhu iman sahibiyse defin anına kadar gezdirirler.
-Defin tamamlanınca kabir de ruh bedene kısmen iade edilir.
-Kabir sorgulaması için görevli münker ve nekir isimli iki melek gelir ve kabirde ruha Dinini, Rabbini, Peygamberini ve Kitabını sorarlar. (iman üzere olanlar bu soruları cevaplar -küfür üzere ölenler cevaplayamaz.)
-Bu merhaleden sonra berzah hayatı başlar. Ruh bir şekilde bedeniyle irtibatlı olmaya devam eder. Ama dünya hayatı gibi ama imtihan olmayan bir hayatta yaşamaya başlar. İman sahiplerine cennetteki derecelerine göre bir nimet kafirlere cehennemdeki makamlarına göre bir azab ve sıkıntı verilir. Ve bu hal sura üflenip ruhlar bedenlere iade edilinceye kadar devam eder.