Hit (2771) F-154

Farz Namazlardan Önce İhlas Suresinin Okunmasının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2008-08-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Farz namazlarından önce bazı camilerde özellikle selatin camiilerde okunan 3 ihlası şerifin menşei nereye dayanmaktadır, sünnette yeri sabit midir, özellikle farz namazlarından önce okunması hususunda kaynak mevcut mudur?

el cevab:
İhlas suresinin günde üç defa okunmasının fazileti ile ilgili hadislere dayansa gerektir.
Namazlardan önce okunmasına özel bir rivayet bilmiyorum.

Günde 3 defa okunması hususunda rivayet var mıdır sadece kuranın 3/1 ne tekabül ettiği hususunda rivayet var onu mu belirttiniz?

el cevab :

- Günde 1 defa 3 defa 10 defa 50 defa 100 defa vs okunmasının fazileti hakkında rivayetler vardır.

- Kuranın sünnetle tefsirine ağırlık veren tefsirlerden ihlas suresi tefsiri bölümlerine müracaat ederseniz bu rivayetlerin sened ve metinlerini görebilirsiniz.

Özellikle es Suyuti’nin ed Durr el Mensur isimli tefsiri, ibn Kesir’in Tefsirul Kuran el Azim i ve eş Şevkani’nin Fethul Kadir isimli tefsirlerinin ilgili bölümlerini incelemelisiniz.


Not: Bu eserler de geçen hadislerin tahrici üzerinde müstakil eserler vardır. Sened ve metin kritikleri ve rivayetlerin sıhhat-zayıflık ile ilgili hükümlerini incelemelisiniz.

ek:
1-Günde 3 defa okumanın fazileti [1]
من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرار فكأنما قرأ القرآن أجمع

2-Her farz namazdan sonra 10 defa okumanın fazileti [2]
من قرأ قل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات أوجب الله له رضوانه ومغفرته

3-her farz namazdan sonra 10 defa okumanın fazileti [3]
و قرأ دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات قل هو الله أحد قال : فقال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله قال : أو إحداهن

4- Günde 10 defa okumanın fazileti [4]
من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة فقال عمر بن الخطاب إذا نستكثر

5- Günde 10 defa okumanın fazileti [5]
من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة ومن قرأها عشرين مرة بني له قصران ومن قرأها ثلاثين مرة بني له ثلاثة

6- Günde 200 defa okumanın fazileti [6]
من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة كان له من الأجر عبادة خمسمائة سنة

Bu rivayetlerin sened ve metin kritiği için tahric kitaplarına müracaat edilmelidir. Hadisler zayıf senedlerle nakledilmektedir.

 

[1] ed Darimi, es Sünen, II.459, h no 3429

[2] es Suyuti, ed Durr el Mensur, VIII.678
Ahmed b. Hanbel, el Müsned, III.437
et Tabarani, el Mucem el Kebir, II.183

[3] es Suyuti, ed Durr el Mensur, VIII.678,

[4] el Heytemi, Mecmau'z-Zevaid, VII.145

[5] et Tabarani, el Mucem el Evsat, I.198

[6] es Suyuti, ed Durr el Mensur, VIII.678