Hit (65) F-1295

Peygamberimizin Açlıktan Karnına Taş Bağlaması Rivayeti

İlim Dalı : Hadis Konusu : Peygamberimiz
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2020-03-28 Güncelleyen : Sümeyye Abacı/2020-05-16

Peygamberimizin Açlık Sebebiyle Karnına Taş Bağlaması İle Alakalı Üç Sahabiden Naklolunan Hadisin Kaynakları

Peygamberimizin Açlıktan Karnına Taş Bağlaması Rivayeti:

1. Hadis: Cabir b. Abdullah (ra);

مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحفرون الخندق ثلاثا ما ذاقوا طعاما؛ فقالوا: يا رسول الله إن ها هنا كدية من الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رشوا عليها الماء" فرشوها؛ ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول أو المسحاة ثم قال: "بسم الله" ثم ضرب ثلاثا، فصارت كثيبا يهال. قال جابر: فحانت مني التفاتة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا

Bkz. [1]

2. Hadis: Enes b. Malik (ra)dan;

أتى أبو طلحة أم سليم وهي أم أنس بن مالك وأبو طلحة رابه _ فقال: أعندك يا أم سليم شيء؟ فإني مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء؛ وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع،

Bkz. [2]

3. Hadis: Husayn b. Yezid el Kelbi (ra);

ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا؛ ما كان إلا متبسما، وربما شد النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع

Bkz. [3]

 


[1] İbnu ebi Şeybe, el Musannef  H. No: 36811; Ahmed b Hanbel, el Musned  H. No: İ 14249  el Tabarani el Mucem el Avsat  H. No: 3276; el Beyhaki, Delailun Nubuvve H. No:  III.422;
[2] el Tabarani el Mucem el Avsat H. No: 3105
[3] İbn Asakir, et Tarih XVIII.152