Hit (42) F-1268

Mürcie Mezhebi

İlim Dalı : Konusu : Mezhepler
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2020-03-19 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Mürcie mezhebinin imansız salih ameller fayda vermez; iman varsa günahlar zarar vermez, görüşünü nasıl cevaplarız?

el Cevab: "İmanı olmayanların yaptığı hiçbir iyilik - ahirette- insana fayda vermeyecektir" lafı doğrudur.
İmansız kelimesinin yanına –Allah’ı kastetmeksizin yapılan iyilikler de fayda vermeyecektir- de yazmak gerekir.
Kudsi hadiste "ene ağnaş şurekai aniş şirk", buyurulmuştur. Bu sebeple hac da dahil namaz oruç zekat sadaka gibi dini açıdan yüksek öneme sahip fiiller bile Allah kastedilmezse sırf Allah razı olsun diye yapılmazsa ya da imansız yapılırsa fayda vermeyecektir. (detayı vardır)

"İmanla birlikte hiçbir günah zarar vermez" sözü de sonuç itibarıyla doğrudur.
Şirk üzere ölmeyenler Allah Tealanın rahmetindedir. Dilerse affeder, dilerse işledikleri günahlara karşılık onların cezalarını çekmelerini emir buyurur.
Bu çerçevede bu söz de sonuç itibarıyla doğrudur.

Not 1:
Bu söz sonuç itibarıyla doğruysa da dinimiz de uygun görülen ifade böyle değildir. Müminler ümitle korku arasında olmakla emrolunmuşlardır. Yani günahkarlar Allah’ın rahmetinden ümit kesmemelidirler; Allaha itaat ederek hayat sürenler de kesin bir anlayışla cenneti garantiledik, nasılsa günahlardan uzak duruyoruz dememeliler; ama Allah’ın bizi lutfuyla muamele edip cennete koyacağını ümit ediyoruz demelidirler.

Not 2:
Mürcie isimli bir mezhep yoktur.
Son dönem mezhepler tarihi üzerine yazılan yazılarda böyle bir mezhep varmış zannına kapılan Türk akademisyenler vardır.
Bu bir yanılgıdır.
Zuhru ahir namazını önce var olarak kabul edip sonra İslamda zuhru ahir namazı yoktur diyenlerin durumu gibi bir durumdur.
Zuhru ahir namazının inkarı saçmalıktır. Zuhru ahir namazının kabulü de garabettir. "Son öğle namazı" manasına gelen bu ifade galatı meşhur kabilinden ülkemizde yaygındır. Mürcie mezhebi zannı da benzer bir zandır.

Not 3:
Mürcie mezhebine nispet ederek sorduğunuz görüş ehlisünnet inancındandır.