Hit (222) F-1248

Peygamberimize Hulasai Kainat Demenin Hükmü

İlim Dalı : Konusu : Peygamberimiz
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2019-05-10 Güncelleyen : /0000-00-00
Soru: Diyanet İşleri Reisi Hz. Peygamberi kast ederek Hulasa-i Kainat diye onu niteledi. Bu sıfatın anlamı nedir?
 
el Cevab: Peygamberimiz hakkında övgüler çoktur. "Hulasatu'l-kainat" ilk anda akla "herşey peygamberimizin nurundan yaratıldı" anlamına gelen anlayışı akla getiriyor. "İlk yaratılanın peygamberimizin nuru olduğu" anlayışını ispat için halk arasında nakledilegelen hadis uydurmadır.
Bu hadise dayanarak efendimiz ilk yaratılandı ondan da alem yaratıldı. Bu sebeple o kainatın özüdür, gibi bir mana kasdedilerek bu laf edilmişse bu delilin nedir denildiğinde delilinin söylenemeyeceği bir laf olur.
Peygamberimiz eşrefi mahlûkat efdali mahlukattir. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. İnsanların ve cinlerin en efdali ve efendisidir.
Makamı mahmudun sahibi livai hamdin sahibidir.
Ama hulasatul hulasa nitelemesi her hayrın en güzeli onda vardır manasında kullanıldıysa ki bu da mümkündür. O zaman bu kullanımda bir beis olmaz.
Kendisi anıldığında ona salatu selam ediniz.
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed