Hit (3970) F-118

Şalvar, Sarık ve Cübbe Giymenin Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2007-04-16 Güncelleyen : /2019-05-20

Soru: Erkeklerin sarık sarmaları, cübbe giymeleri sünnetmidir? Aşağıdaki yazı hakkında kanaatiniz nedir?
(“Heybetini koruyamamış bir sarık!”
Çok basit bir misal:
Bir gün, Emin Saraç Hocam, Fatih Camii’nde “Koluma gir, ayaklarım ağrıyor” dedi. Onu evine götürüyordum. Malta Çarşısı’nda biri simit satıyordu. Başında koca bir sarık, üzerinde büyük bir cübbe ve büyük bir şalvar. Görsen, Molla Fenarî zannedersin. Ağzında da koca bir sigara. Bıyıkları sararmış. Emin Hocam dedi ki; “Bak oğlum! Şalvara, sarığa, cübbeye canımız kurban. Ama bu dumanın altındaki sarık beş kuruş etmez. Bu adamı hep burada görüyorum, selam da vermiyorum.” Heybeti korunamamış bir sarık…

Minibüsçü sarık sarmamalı örneğin. Çünkü sarık âlim kıyafetidir. Zaviyede şeyh kıyafetidir. Çöp toplamak elbette ayıp bir şey değil, rızık kapısı bu. Fakat birisinin cüppeyle, dışarıda çöp toplaması da bir fazilet olamaz. Cübbe, mihraba geçmenin şartı da değil ama sokakta simit satanın, elinde sigarayla cübbe giymesi de doğru değil. Geldiğimiz bu noktada dengeyi kullanmak zorundayız. Batı’dan kaç, aşırılıktan kaç! Şeriatın temel ölçülerine uy! Gerisini yapabildiğin kadar yap.
Efdaliyette, daha iyisi, daha takvalısı söz konusudur. Cübbe efdal olandır, ahsen olandır, hiçbir itirazımız yok. Cübbeli, şalvarlı, sarıklı diye içtihad yapacak düzeydeki bir âlimin rakibi gibi göremeyiz bir cahili. Nihayetinde elif cüzü bilmeyen bir adam, Kur’ân’ın derinliklerinde yüzen bir âlimle denk olamaz bir cübbeyle.
Tesettürün, farz-ı ayn olan kısmı var, üzerine konuşmak abes…
Sünnet olan bölümü var, peşinden koşalım…
Fazilet olan bölümü var, ona “Allah razı olsun!” diyelim…
Alimin cübbesini giymekten ziyade yaptığını yapmak daha yerinde olmaz mı?)

el Cevab: Müslüman kıyafetinin nasıl olması gerektiği konusundaki hadisleri hulasa edersek 3 ana ölçü ile bunları maddeleştirebiliriz.
1- Müslüman kadın ve erkeklerin avretlerini örten kıyafet giymeleri gerekir.
2-Müslüman kadın ve erkeklerin gayri müslimlere kendilerini benzetecek kıyafet stillerinden ve bunları giymekten oluşacak mahzurlardan kaçınmaları gerekir.
3- Müslüman kadınlar erkeklerinkine benzeyen ve erkeksi kıyafetlerden kaçınmaları, müslüman erkekler de kadınların giydikleri ve onlara helal olan kıyafetlerden uzak durmalıdırlar.

Kıyafet deyince sadece elbise gömlek kazak vs i kasdetmiyoruz. Koku sürünmek, makyaj yapmak, takı takmak ve bu takıların içerik ve niteliği, elbisenin şekli, tarzı, rengi gibi şeyleri de kasdediyoruz.

Soru detayında alıntıladığınız metinle alakalı bazı mülahazalarda bulunulabilir.
-Şalvara sarığa cübbeye canımız kurban ama sigara içilirse bunlar beş para etmez...
Bu ifade musamere meclisi ifadesidir. İlmi bir değeri yoktur.
Şalvara sarığa cübbeye neden canımız kurban olsun da sigara içilince bunların beş paralık değeri kalmasın. Bu ifadeler sigaradan sakındırmak için kullanılmış aşırı ifadeler olmuş.
---Şalvar sünnet değildir, sünnetteki ölçülere uyan uygun bir örtünme şeklidir. Hem kadınlar için hem erkekler için.
Cübbe sünnet değildir, osmanlı dönemi müslümanlarının şehir kıyafetidir.

Sarık hakkında sünnet oluşuyla alakalı hasen derecesinde ve zayıf derecede rivayetler vardır, belirli bir tarzda sarık sarmak sünnet değildir.
Bugün hocaların cami görevlilerinin namaz esnasında cübbe giyip sarık sarmaları (daha doğrusu sarık kullanmaları) cumhuriyet dönemi ucubesidir. İmamlar sünnet oluşunda hiçbir tereddüt olmayan sakal bırakmıyorlar, haram olan avret mahalerini belli eden elbiseler giyiyorlar, tahrimen mekruh olan gayri müslimlerin ve ateistlerin giydikleri tarzda kıyafetler giyiyorlar ama namaza gelince rituel olarak başlarına sarık sırtlarına cübbe atıyorlar.
-Bir imam neden ve hangi yasak sebebiyle sakalını keser ve kıyafetine özen göstermez anlaşılması zordur.
-Sigara içerek ortalıkta gezen sakallı insanlar elbette hoş olmuyor bir şekilde dini değerlerimize muhalefet etmekten utanmadan ortalık yerde gezmiş oluyorlar.
- Tesettüre riayet etmekte özen göstermeden ortalık yerde gezen kızlarımız kadınlarımız da Allah’tan haya etmeleri gerekirken haya etmeme durumunda aramızda dolaşıyorlar, üzülüyoruz.

---Hacımız hocamız gencimiz cübbe giyip sarık sarıp hovardalık yaparlarsa kızarız; ama konu sigaraya gelince, keşke sigara içmeseniz. Yahu tahrimen mekruh seviyesinde bir mazarrat fiildir deyip üzülürüz.

- Tvlerde belirli bir kadın spikerin karşısına oturup karısının tvye beraber çıksalar yakın olmaması gerektiği kadar diz dize oturarak fetva veren zevata selam verilmese anlarım da cübbesini sarığını eksik etmeyen ekmek için simit satana selam vermemek ve cübbeye sarığa boş iş demeği ve selam vermemeyi bir yere oturtamadım.

Allah her iki hocanın da iyiliğini versin.

‘Cübbe, şalvar sünnet değildir’ derken bu kıyafetlerin giyilmesine karşı olmayı kasd etmiyorum. Sadece bu kıyafetlerin bu dizaynla giyilmesinin efendimize ve islam dinine nisbet edilmesi açısından bu sözü söyledim.

Yoksa cübbe ve şalvar islami değerlere uygun kıyafetlerdir. Sünnet değerlerine uygun kıyafetlerdir.
Avreti belli etmeyen geniş pantolon giyilmesi devlet görevi alanların buldukları bir ara çözümdür. Kıyafet stili açısından islami değerlere uymamaktadır. Ama en azından avretleri ortaya çıkaran darlık vasfı rütuşlanmış...