Hit (1299) Y-886

Cemil Sena Ongun

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Seydişehir / Konya D.Tarihi : 1894
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1981
Görevi : Akademisyen,Memur,Öğretmen,Pedagog,Psikolog Uzm.Alanı : Eğitimci, Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Cemil Sena Ongun
istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu) Felsefe Şubesi (1916) ve Sorbonne Üniversitesi (1927) Felsefe Bölümü mezunu. 1917'de ilk görev yeri olan Niğde Öğretmen Okuluna psikoloji ve pedagoji öğretmeni olarak atandı.
Sonraki yıllarda Anadolu ve İstanbul'daki çeşitli lise ve öğretmen okullarında felsefe, sosyoloji, pedagoji öğretmenliği yaptı.
İstanbul Üniversitesi Okul ve Eğitim Müzesi Müdür yardımcısı, Millî Eğitim Bakanlığı Hars Dairesi Mümeyyizliği ve Ankara Müzesi memurluğu görevlerinde bulundu,
Ankara Kız öğretmen Okulunda pedagoji ve psikoloji okuttu. Bir süre Hakimiyet-i Milliye (1920-23) gazetesinde gazetecilik de yapan Cemil Sena'nın, yardımcı ders kitapları dışında deneme, araştırma, monografi türlerinde eserleri ile çevirileri vardır.

ESERLERİ:

İNCELEME-DENEME-MONOGRAFİ:

 • Umumi Usul-i Tedris (1928),
 • Hususi Tedris Usulleri (1930),
 • Ameli Tedris Usulleri (1930),
 • Estetik (1931),
 • İlk ve Orta Tedrisatta Hususi Tedris Usulleri (1932).
 • Allah Fikrinin Tekâ­mülü (1934),
 • Mufassal Umumi Tedris Usulleri {1935),
 • Felsefe ve İçtimaiyat Notları (1935),
 • Ruhi Mucizeler (1935),
 • Psikoloji Dersleri (1936),
 • Yeni Kadın (1936)
 • Büyük Adam Olmak (1940).
 • Buda ve Konfuçyüs (1941),
 • Felsefe ve Sosyoloji (1943),
 • Yahya Kemal: Eser­leri ve Şahsiyeti (1945),
 • Mehmet Akif: Hayatı Eserleri ve İdealleri (1947),
 • Sa­nat Sistemleri ve Ahmet Haşim'in Sem­bolizmi (1947),
 • Saadet Yolları (1948),
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1949),
 • Meşhur Filozoflar (1950),
 • İn­san Ruhu Ebedi midir? (1951),
 • Ahuramazda Böyle Dedi (1960),
 • Büyük Filo­zoflar Ansiklopedisi (4 cilt, 1957-69),
 • Hz. Muhammed'in Felsefesi (1967),
 • İnsanlar ve Ahlâklar (1970),
 • Tanrı Anlayışı{1978).

ÇEVİRİ:

 • Mufassal Ruhiyat Usulleri (G. Dumas'dan, 1931),
 • Hipnotizma (P. Janet'den, 1936), Sen ve Ben (P. Geraldy'den, 1947).