Hit (874) Y-792

Hafız Abdülkadir İzmiri

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : İzmir D.Tarihi : 1864
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1922
Görevi : Çevirmen,İmam,Öğretmen Uzm.Alanı : Eğitimci, Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-20 Güncelleyen : /0000-00-00

Hafız Abdülkadir İzmiri ;

Eğitimci-yazar ve çevirmendir.
Asıl adı Abdülkadir. Hafız Abdülkadir lzmiri adıyla tanındı.
İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra müderris Hafız Abdullah Efendi'den icazetname aldı.
İranlı ailelerin çocukları için açılan bir okula devam ederek Farsça öğrendi.
1892'de İzmir Merkez Şer'iye Mahkemesi kâtipliğine atandı.
1894-1908 arası İzmir İdadisinde (Lisesinde) ilm-i Ahlâk ve Kavâid-i Osmanî dersleri verdi ve müdür yardımcılığı görevinde bulundu.
Bazı kaynakların bildirdiğine göre liseye çevrilen bu okulda öğretmenliğe devam etti (1910) ve bir mescitte de imamlık görevinde bulundu.
İran okulunda üç yıl Farsça ve Arapça okuttu, Hamidiye Sanayi Mektebinde iki yıl öğretmenlik yaptı.
1914 yılında kâtiplik görevinden azledildi.
1920'de görevine geri alınarak aynı yerde başkâtip olarak (1920) çalıştı.

Eserleri :

ARAŞTIRMA:

•Ömer Hayyâm ve Hasan Sabbâh ve Bbül-Kâsvn'ın Misli Mesbûk Olmayan ve Mütalâaya Şûyân İbretâmiz Bir Tercüme-i Ahvâli (1901),
•Gotebe-i Sultûn-ı Aşk (1921).

ÇEVİRİ:

•Müntehab Bahariye (Kâânî'den, 1886),
•Terbiye-i Nevresidegân (Molla Câmî'den, 1889),
•İlaveli Pendnâme Tercümesi (Molla Câmî'den, 1890),
•Dürerül mirâc (Molla Câmî'den, 1902).